Priser

Våra förråd kostar 30 kr per m3 och månad!

Small

Från 480 kr
månad
 • Volym från 12 m3
 • Yta ca 5 m2
 • Tillgänglighet
  • Kl 07.00-21.00
  • Bilen kan köras ända fram till din förrådsdörr
 • Säkerhet Kameraövervakning
 • Skadedjursbekämpning Anticimex
 • Flexibilitet Pall-lyftare och säckk-ärra för utlån
 • Luft Byggnaden har avfuktare
 • Anslutna till Self Storage Association Sweden

Large

Från 1680 kr
månad
 • Volym från 48 m3
 • Yta ca 18 m2
 • Tillgänglighet
  • Kl 07.00-21.00
  • Bilen kan köras ända fram till din förrådsdörr
 • Säkerhet Kameraövervakning
 • Skadedjursbekämpning Anticimex
 • Flexibilitet Pall-lyftare och säckkärra för utlån
 • Luft Byggnaden har avfuktare
 • Anslutna till Self Storage Association Sweden