Hitta hit

Du hittar oss på Stora Hästnäs strax norr om Visby

Visby Self Storage      –      Stora Hästnäs      –      sanna@visbyselfstorage.se      –      0498 225055

  • Vägbeskrivning från väg 148

Kör norrut på 148:an, tag vänster efter brandstationen, skyltat Stora Hästnäs 2. Tag vänster 400m efter hunddagiset, vid den förfallna smedjan, och mycket solblekta fornminnesskylten. Följ vägen rakt fram förbi ladugården på höger sida. Fortsätt framåt förbi den röda ladan på din vänstra sida så så ser du lagerbyggnaderna i aluminum uppenbara sig.

  • Vägbeskrivning från väg 149

Kör norrut på 149:an, tag höger efter brandstationen, skyltat Stora Hästnäs 4. Följ vägen förbi golfbanan och genom 90-graderskurvan. Tag nästa höger, vid fornminnesskylten. Följ vägen rakt fram förbi ladugården på höger sida. Fortsätt framåt förbi den röda ladan på din vänstra sida så så ser du lagerbyggnaderna i aluminum uppenbara sig.